Обиколка на фабриката

4
5

Работилница за мувла

1
2
3

Лабораторија

实验室1
实验室2

Работилница за термичко поврзување

Работилница за термичка врска (3)
Работилница за термичка врска (2)
Работилница за термичко поврзување (4)
Работилница за термичко поврзување (5)
Работилница за термичка врска (1)

Магацин

магацин (2)
магацин (3)

Работилница за суровини

Работилница за суровини (2)
Работилница за суровини (1)

Работилница за вбризгување и садење коса (без прашина).

 • Работилница (2)
 • Работилница (3)
 • Работилница (4)
 • Работилница (5)
 • Работилница (6)
 • Работилница (7)
 • Работилница (8)
 • Работилница (9)
 • Работилница (10)
 • Работилница (11)
 • Работилница (12)
 • Работилница (13)
 • Работилница (14)
 • Работилница (15)
 • Работилница (16)
 • Работилница (17)
 • Работилница (18)
 • Работилница (19)
 • Работилница (20)
 • Работилница (21)
 • Работилница (22)
 • Работилница (23)
 • Работилница (24)
 • Работилница (25)
 • Работилница (26)
 • Работилница (27)
 • Работилница (28)
 • Работилница (29)
 • Работилница (30)
 • Работилница (31)
 • Работилница (32)
 • Работилница (33)
 • Работилница (34)
 • Работилница (35)
 • Работилница (36)
 • Работилница (37)
 • Работилница (1)

Детален цртеж на работилницата

 • Воздушен туш соба

  Воздушен туш соба

 • Необработен матерјал

  Необработен матерјал

 • Инјекција

  Инјекција

 • Тафтинг

  Тафтинг

 • Пред термичко запечатување

  Пред термичко запечатување

 • Процес на топлинско запечатување на картички за хартија

  Процес на топлинско запечатување на картички за хартија

 • Готови производи

  Готови производи